KLÍČOVÉ CÍLE

1. Zdraví
Nadace mezinárodní lékařské pomoci se zaměřuje na hlavní příčiny nemocí a propaguje celkové zdraví. Uvědomujeme si, že pro vyřešení dlouhodobých zdravotních problémů v rozvojových zemích

je podstatná výživa, veřejné zdraví

a hygiena.

 

2. Léčba
Nadace mezinárodní lékařské pomoci se rozhodla podílet

se na záchranných zásazích. Podporujeme vhodnou zdravotnickou péči v případech katastrof a stavů nouze, a to pro jednotlivce i v rámci komunity. Nadace mezinárodní lékařské pomoci podporuje profesionální zdravotnický personál a uvědomuje si důležitou roli klinik, nemocnic

a dalších zařízení.


3. Naděje
Nadace mezinárodní lékařské pomoci se zaměřuje na nejchudší, nejbeznadějnější rozvojové země. Jedinečný přístup Nadace mezinárodní lékařské pomoci spočívá v tom, že kontaktujeme charitativní organizace a slučujeme své zdroje, abychom vyřešili dlouhodobé i krátkodobé zdravotní problémy.

Nadace mezinárodní lékařské pomoci pohotově poskytuje záchrannou pomoc obětem tuberkulózy v Ugandě

Nadace mezinárodní lékařské pomoci podporuje experimentální projekt v Mbuya blízko Kampaly na pomoc ugandským lékařům v boji proti epidemii TBC v Africe. Organizace pro prevenci a léčbu TBC a HIV/AIDS „Reach Out Mbuya“ je partnerem projektu Nadace mezinárodní lékařské pomoci MedNet v Ugandě.

 

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) podlehne tuberkulóze (TBC) v Africe více než 500.000 lidí ročně a dalších 2,3 milionu je infikováno. V Africe umírá na TBC více nemocných než v jiných oblastech WHO, a to zvláště kvůli krizové situaci s virem HIV/AIDS. Více než 35-40% pacientů v projektu Mbuya trpí jak TBC, tak HIV/AIDS.

 

Projekt „Reach Out Mbuya“ je založen na dobře rozvinuté strategii známé jako DOTS (mezinárodně doporučovaná strategie kontroly TBC). Poprvé byla aplikována v Tanzánii v osmdesátých letech a využívá pomoci zdravotníků v komunitě a dobrovolníků, kteří pečují o pacienty a starají se, aby byli živeni a brali své léky po celou dobu léčby.

 

Projekt DOTS není vysoce důležitý jen pro léčbu TBC, ale také pro organizaci zdravotních projektů v komunitě v Ugandě, která zemi pomůže poskytnout retrovirální léky vyžadované pro léčbu HIV.


Prostředky Nadace mezinárodní lékařské pomoci jsou použity na pomoc dobrovolníkům v komunitě, kteří navštíví nemocné a poskytnou jim potravu, léky a vzdělání.