Zdraví, léčba a naděje jsou hlavní cíle Nadace mezinárodní lékařské pomoci – charitativní organizace, která odvážně
a efektivně mění životy jednotlivců
i komunit ve dvacátém prvním století..


none NOVINKY NMLP


none Auditorská zpráva, účetní závěrka a výroční zpráva 2020...


none SOUČASNÁ VEŘEJNÁ SBÍRKA NMLP


none VEŘEJNÁ SBÍRKA NMLP 2012-2014

Naděje, protože Nadace mezinárodní lékařské pomoci se zaměřuje na nejchudší, nejzoufalejší rozvojové země. Jedinečný přístup Nadace mezinárodní lékařské pomoci spočívá v tom, že kontaktujeme charitativní organizace a slučujeme své zdroje, abychom vyřešili dlouhodobé i krátkodobé zdravotní problémy a poskytli humanitární pomoc.

Léčba, protože Nadace mezinárodní lékařské pomoci se rozhodla podílet na záchranných zásazích a humanitární pomoci. Poskytujeme vhodné léčebné postupy a pomoc v době katastrof a stavů nouze. Nadace mezinárodní lékařské pomoci podporuje profesionální zdravotnický personál a uvědomuje si důležitou roli klinik, nemocnic a dalších zařízení.

Zdraví, protože Nadace mezinárodní lékařské pomoci se zaměřuje na hlavní příčiny nemocí a utrpení. Uvědomujeme si, že pro vyřešení dlouhodobých potřeb v rozvojových zemích je podstatná výživa, zdravotní služby a hygiena.