KLÍČOVÉ CÍLE

1. Zdraví
Nadace mezinárodní lékařské pomoci se zaměřuje na hlavní příčiny nemocí a propaguje celkové zdraví. Uvědomujeme si, že pro vyřešení dlouhodobých zdravotních problémů v rozvojových zemích

je podstatná výživa, veřejné zdraví

a hygiena.

 

2. Léčba
Nadace mezinárodní lékařské pomoci se rozhodla podílet

se na záchranných zásazích. Podporujeme vhodnou zdravotnickou péči v případech katastrof a stavů nouze, a to pro jednotlivce i v rámci komunity. Nadace mezinárodní lékařské pomoci podporuje profesionální zdravotnický personál a uvědomuje si důležitou roli klinik, nemocnic

a dalších zařízení.


3. Naděje
Nadace mezinárodní lékařské pomoci se zaměřuje na nejchudší, nejbeznadějnější rozvojové země. Jedinečný přístup Nadace mezinárodní lékařské pomoci spočívá v tom, že kontaktujeme charitativní organizace a slučujeme své zdroje, abychom vyřešili dlouhodobé i krátkodobé zdravotní problémy.

O nás

Zlepšujeme životy lidí v nouzi prostřednictvím humanitární pomoci a zdravotní péče.

 

 

Nadace mezinárodní lékařské pomoci
je nezávislá nezisková charitativní organizace, která poskytuje humanitární a zdravotní pomoc prostřednictvím MMI Mednet – efektivního, úspěšného konceptu globální zdravotnické péče.

 

Nadace mezinárodní lékařské pomoci
je nevládní organizace (NGO) s cílem pomáhat nezávislým poskytovatelům zdravotní péče komunitního typu harmonicky spolupracovat s vládou a úředníky z oblasti veřejného zdraví.

 

Jako nesektářská organizace, která poskytuje své služby všem, kdo hledají pomoc, bez ohledu na rasu, náboženství, národnost, věk nebo pohlaví, respektuje Nadace mezinárodní lékařské pomoci
práva jednotlivce.