KLÍČOVÉ CÍLE

1. Zdraví
Nadace mezinárodní lékařské pomoci se zaměřuje na hlavní příčiny nemocí a propaguje celkové zdraví. Uvědomujeme si, že pro vyřešení dlouhodobých zdravotních problémů v rozvojových zemích

je podstatná výživa, veřejné zdraví

a hygiena.

 

2. Léčba
Nadace mezinárodní lékařské pomoci se rozhodla podílet

se na záchranných zásazích. Podporujeme vhodnou zdravotnickou péči v případech katastrof a stavů nouze, a to pro jednotlivce i v rámci komunity. Nadace mezinárodní lékařské pomoci podporuje profesionální zdravotnický personál a uvědomuje si důležitou roli klinik, nemocnic

a dalších zařízení.


3. Naděje
Nadace mezinárodní lékařské pomoci se zaměřuje na nejchudší, nejbeznadějnější rozvojové země. Jedinečný přístup Nadace mezinárodní lékařské pomoci spočívá v tom, že kontaktujeme charitativní organizace a slučujeme své zdroje, abychom vyřešili dlouhodobé i krátkodobé zdravotní problémy.

Naše zásady

Nadace mezinárodní lékařské pomoci poskytuje pomoc tím, že posiluje místní charitativní organizace, služby

a poskytovatele zdravotní péče. Toto je realizováno pomocí:

 

  • Spolupráce s místním vedením, za účelem podpory místní správy
  • Podpory již existujících projektů předtím, než začneme vytvářet nové
  • Podpory fungujících aktivit místních organizací
  • Poskytování krátkodobé pomoci, která splňuje strategické potřeby, a to prostřednictvím dobrovolného spolku
  • Poskytování pomoci skrze vzdělání a školení
  • Zjednodušení výkaznictví při zachování vysoké odpovědnosti