KLÍČOVÉ CÍLE

1. Zdraví
Nadace mezinárodní lékařské pomoci se zaměřuje na hlavní příčiny nemocí a propaguje celkové zdraví. Uvědomujeme si, že pro vyřešení dlouhodobých zdravotních problémů v rozvojových zemích

je podstatná výživa, veřejné zdraví

a hygiena.

 

2. Léčba
Nadace mezinárodní lékařské pomoci se rozhodla podílet

se na záchranných zásazích. Podporujeme vhodnou zdravotnickou péči v případech katastrof a stavů nouze, a to pro jednotlivce i v rámci komunity. Nadace mezinárodní lékařské pomoci podporuje profesionální zdravotnický personál a uvědomuje si důležitou roli klinik, nemocnic

a dalších zařízení.


3. Naděje
Nadace mezinárodní lékařské pomoci se zaměřuje na nejchudší, nejbeznadějnější rozvojové země. Jedinečný přístup Nadace mezinárodní lékařské pomoci spočívá v tom, že kontaktujeme charitativní organizace a slučujeme své zdroje, abychom vyřešili dlouhodobé i krátkodobé zdravotní problémy.

Oblasti působení

Jak Nadace mezinárodní lékařské pomoci naplňuje tři součásti našeho poslání

 

Posláním Nadace mezinárodní lékařské pomoci je přinést zdraví, léčbu a naději lidem v nouzi prostřednictvím MMI MedNet – sítě nezávislých organizací a projektů, které již operují ve strategických místech světa. Naše spolupráce s těmito organizacemi se soustřeďuje na sedm klíčových oblastí působnosti:

 

  • Humanitární pomoc v nouzi – prioritou Nadace mezinárodní lékařské pomoci je poskytnout záchrannou pomoc při katastrofách a v krizových situacích.
  • Zdravotnický materiál a humanitární pomoc – Nadace mezinárodní lékařské pomoci nabízí systematickou pomoc organizacím komunitního typu, klinikám a nemocnicím.
  • Veřejné povědomí a vzdělání

    Nadace mezinárodní lékařské pomoci informuje jak o potřebách, tak o zdravotních řešeních.

  • Zdraví v komunitě – Nadace mezinárodní lékařské pomoci pomáhá místnímu vedení zřídit fungující programy udržení zdraví v komunitě.
  • Týmy krátkodobých misí – Na pozvání místních úřadů podporuje Nadace mezinárodní lékařské pomoci zdravotnické týmy dobrovolníků, kteří se soustřeďují na konkrétní potřeby v krizových situacích.
  • Zdravotní dobrovolníci – Nadace mezinárodní lékařské pomoci podporuje zdravotní dobrovolníky a personál, který přijíždí pomoci na místo krize.
  • Nové přístupy a služby – V případě potřeby je Nadace mezinárodní lékařské pomoci otevřena podpořit novátorská, efektivní řešení.