KLÍČOVÉ CÍLE

1. Zdraví
Nadace mezinárodní lékařské pomoci se zaměřuje na hlavní příčiny nemocí a propaguje celkové zdraví. Uvědomujeme si, že pro vyřešení dlouhodobých zdravotních problémů v rozvojových zemích

je podstatná výživa, veřejné zdraví

a hygiena.

 

2. Léčba
Nadace mezinárodní lékařské pomoci se rozhodla podílet

se na záchranných zásazích. Podporujeme vhodnou zdravotnickou péči v případech katastrof a stavů nouze, a to pro jednotlivce i v rámci komunity. Nadace mezinárodní lékařské pomoci podporuje profesionální zdravotnický personál a uvědomuje si důležitou roli klinik, nemocnic

a dalších zařízení.


3. Naděje
Nadace mezinárodní lékařské pomoci se zaměřuje na nejchudší, nejbeznadějnější rozvojové země. Jedinečný přístup Nadace mezinárodní lékařské pomoci spočívá v tom, že kontaktujeme charitativní organizace a slučujeme své zdroje, abychom vyřešili dlouhodobé i krátkodobé zdravotní problémy.

Poselství Nadace mezinárodní lékařské pomoci

Jádro poslání Nadace mezinárodní lékařské pomoci je poskytovat zdraví, léčbu a naději nemocným a trpícím lidem v nouzi z celého světa.

 

Naše poslání realizujeme třemi způsoby:

 

V první řadě poskytujeme naléhavou zdravotnickou a humanitární pomoc vycházející z dlouhodobých potřeb veřejného zdraví. Kdykoli je to možné, pomáhá Nadace mezinárodní lékařské pomoci podporovat primární péči v kontextu větších, dlouhodobějších zdravotních požadavků společnosti.

 

Za druhé poskytujeme vhodnou následnou pomoc, včetně zdravotnického vybavení, zásob, jídla, léků, vitamínů a dalších předmětů potřebných v daném místě.

 

Za třetí dáváme naději a poskytujeme pomoc v kritických dobách. Nejčastěji tato pomoc přichází v podobě humanitární pomoci v komunitách, které čelí katastrofám nebo endemickým problémům.