KLÍČOVÉ CÍLE

1. Zdraví
Nadace mezinárodní lékařské pomoci se zaměřuje na hlavní příčiny nemocí a propaguje celkové zdraví. Uvědomujeme si, že pro vyřešení dlouhodobých zdravotních problémů v rozvojových zemích

je podstatná výživa, veřejné zdraví

a hygiena.

 

2. Léčba
Nadace mezinárodní lékařské pomoci se rozhodla podílet

se na záchranných zásazích. Podporujeme vhodnou zdravotnickou péči v případech katastrof a stavů nouze, a to pro jednotlivce i v rámci komunity. Nadace mezinárodní lékařské pomoci podporuje profesionální zdravotnický personál a uvědomuje si důležitou roli klinik, nemocnic

a dalších zařízení.


3. Naděje
Nadace mezinárodní lékařské pomoci se zaměřuje na nejchudší, nejbeznadějnější rozvojové země. Jedinečný přístup Nadace mezinárodní lékařské pomoci spočívá v tom, že kontaktujeme charitativní organizace a slučujeme své zdroje, abychom vyřešili dlouhodobé i krátkodobé zdravotní problémy.

Celosvětové novinky Nadace mezinárodní lékařské pomoci

  Nadace mezinárodní lékařské pomoci – “Kurýr”


Nadace mezinárodní lékařské pomoci a Sestra Joan Clare pomáhají komunitám na Filipínách
Nadace mezinárodní lékařské pomoci získala pomoc místní vlády na distribuci potravin a léků dětem v Pilaru, kam směřuje své úsilí v provincii Sorosogon na Filipínách.


Nadace mezinárodní lékařské pomoci zachraňuje postižené, opuštěné děti v Číně
Ve snaze zachránit více opuštěných dětí podporuje Nadace mezinárodní lékařské pomoci čínský projekt v Pekingu, který zachraňuje opuštěné, postižené novorozence a poskytuje operace ve stavu nouze a záchrannou první pomoc.

Nadace mezinárodní lékařské pomoci pohotově poskytuje záchrannou pomoc obětem tuberkulózy v Ugandě
Nadace mezinárodní lékařské pomoci podporuje experimentální projekt v Mbuya blízko Kampaly na pomoc ugandským lékařům v boji proti epidemii TBC v Africe.

„Kouzelné náboje“ bojují s nemocí a hladem v Keni
Díky velké iniciativě zpřístupnit antiparazitickou medikaci v Keni, umožňuje Nadace mezinárodní lékařské pomoci 1,3 milionům hladových dětí opravdu využít živiny, které snědí.