KLÍČOVÉ CÍLE

1. Zdraví
Nadace mezinárodní lékařské pomoci se zaměřuje na hlavní příčiny nemocí a propaguje celkové zdraví. Uvědomujeme si, že pro vyřešení dlouhodobých zdravotních problémů v rozvojových zemích

je podstatná výživa, veřejné zdraví

a hygiena.

 

2. Léčba
Nadace mezinárodní lékařské pomoci se rozhodla podílet

se na záchranných zásazích. Podporujeme vhodnou zdravotnickou péči v případech katastrof a stavů nouze, a to pro jednotlivce i v rámci komunity. Nadace mezinárodní lékařské pomoci podporuje profesionální zdravotnický personál a uvědomuje si důležitou roli klinik, nemocnic

a dalších zařízení.


3. Naděje
Nadace mezinárodní lékařské pomoci se zaměřuje na nejchudší, nejbeznadějnější rozvojové země. Jedinečný přístup Nadace mezinárodní lékařské pomoci spočívá v tom, že kontaktujeme charitativní organizace a slučujeme své zdroje, abychom vyřešili dlouhodobé i krátkodobé zdravotní problémy.

Často kladené dotazy

Odpovědnost

 

Otázka: Kdy byla Nadace mezinárodní lékařské pomoci založena?
Odpověď: Nadaci mezinárodní lékařské pomoci založil pan Joseph Lam a paní Ruth Kendrick dne 12. července 2007.

 

Otázka: Je právní status Nadace mezinárodní lékařské pomoci v souladu se zákony České republiky?
Odpověď: Ano, Nadace mezinárodní lékařské pomoci je legálně založená společnost a zcela splňuje podmínky založení takovéto společnosti. NMLP je zapsána v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 651.

 

Otázka: Jaký je účel Nadace mezinárodní lékařské pomoci?
Odpověď: NMLP je nezisková charitativní organizace. Základním účelem Nadace mezinárodní lékařské pomoci je poskytovat zdravotnickou pomoc a potraviny, aby pomohla nemocným a strádajícím lidem v nouzi po celém světě, a to formou humanitárních projektů směřujících do oblastí zasažených přírodními katastrofami nebo endemickými nemocemi. Tyto projekty jsou zaměřeny na poskytování nezbytného zdravotnického materiálu a vybavení, distribuci léků a dalších léčiv vhodných pro dané potřeby. Cílem nadace je pomáhat při poskytování primární zdravotnické péče.

 

Otázka: Jaký druh projektů podporujete?
Odpověď: Nadace mezinárodní lékařské pomoci se zaměřuje na podporu projektů v sedmi hlavních oblastech. Pro více informací navštivte naši stránku Oblasti působení.

 

none Dary

 

Otázka: Jak bude můj dar využit?
Odpověď: Váš dar bude využit na pomoc v projektech, pro které byla zřízena veřejná sbírka Nadace mezinárodní lékařské pomoci. Jejím účelem je získávání peněžitých příspěvků na humanitární pomoc, a to především na poskytování zdravotní péče nemocným, trpícím a jiným potřebným, zejména v zemích zasažených katastrofami nebo nemocemi. Pomoc konkrétně zahrnuje:

  • podporu a budování zdravotních klinik, nemocnic, porodnic a mobilních klinik včetně jejich vybavení zdravotními přístroji, zdravotním materiálem a léky;
  • financování misí lékařských týmů provádějících operační zákroky;
  • distribuci léků, vitamínů, hygienického vybavení, potravin, pitné vody, oblečení, bot a dalších potřeb;
  • poskytování prostředků pro zajištění prevence a ochrany před nemocemi;
  • financování zdravotních a porodních škol a zajištění jejich vybavení;
  • komunitní potravinové programy pro HIV pozitivní;
  • odčervovací programy, ošetření proti parazitům, očkování;
  • hloubení studen;
  • zajištění základních životních potřeb obyvatel v oblastech zasažených katastrofami nebo nemocemi;
  • nebo zajištění jakékoli jiné pomoci, která přinese úlevu strádajícím dětem a jejich rodinám.
Podrobnější informace o námi podporovaných projektech a také o hospodaření nadace naleznete ve Výroční zprávě, která je publikována na úvodní stránce tohoto webu.

 

Otázka: Jak mohu poskytnout dar Nadaci mezinárodní lékařské pomoci?
Odpověď: V rámci výše zmíněné veřejné sbírky můžete svůj dar zaslat na účet číslo: 117 600 253/0300

Srdečně Vám děkujeme a v případě jakýchkoli dotazů, prosím, neváhejte kontaktovat naši kancelář.

 

none Závěť a dědictví

 

Otázka: Jak mohu pamatovat na Nadaci mezinárodní lékařské pomoci ve své závěti nebo jak ji mohu zahrnout do dědictví?
Odpověď: Mnozí lidé chtějí ve své závěti pamatovat na děti v nouzi, ale nevědí, jak na to. Zkonzultujte to, prosím, s Vaším právním poradcem a zeptejte se jej, jak učinit Nadaci mezinárodní lékařské pomoci příjemcem Vaší závěti. Právní poradce bude vědět, jakou formou toto provést. Velice Vám jménem nemocných a strádajících dětí děkujeme za Vaši dobrosrdečnost. Takovéto dědictví často znamená pro děti v nouzi rozdíl mezi životem a smrtí.

 

none Daňový status, daňové doklady

 

Otázka: Dostanu za svůj dar Nadaci mezinárodní lékařské pomoci doklad?
Odpověď: Ano, vždy v lednu odesíláme automaticky všem našim dárcům souhrnné potvrzení na dary za celý předchozí rok.

 

Otázka: Mohu si dar odečíst z daní?
Odpověď: Ano, dle ustanovení § 15 odst. 1 (fyzická osoba) anebo § 20 odst. 8 (právnická osoba) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, je Váš dar Nadaci mezinárodní lékařské pomoci daňově odečitatelnou položkou.

 

 Dotazy týkající se korespondence

 

Otázka: Jak jste získali mou adresu?
Odpověď: Adresy získáváme v souladu s platnými právními předpisy z veřejně přístupných zdrojů, jako je např. Živnostenský rejstřík, za účelem získávání příspěvků na charitativní činnost v rámci plnění svého poslání. Naše prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů naleznete v odkazu v zápatí této webové stránky.

 

Otázka: Odstraníte moje osobní údaje z vašeho adresáře?
Odpověď: Samozřejmě. Kontaktujte nás emailem, dopisem či telefonicky, sdělte nám variabilní symbol ze složenky či údaje, které si přejete odstranit. My tak dle platných právních předpisů učiníme.

 

Otázka: Jak mohu zabránit tomu, aby mi nepřicházela od Nadace mezinárodní lékařské pomoci duplicitní korespondence?
Odpověď: Někdy se stane, že je Vaše jméno nebo adresa uvedena v naší databázi ve dvou různých variantách a my jsme si toho nevšimli. Nejlepší způsob, jak problém vyřešit, je poslat nám email obsahující přesná jména a adresy z obou zásilek a označit správnou variantu. Vyčkejte, prosím, 6 až 8 týdnů, než odstraníme závady v našich záznamech. V té době se ještě může stát, že obdržíte dvě stejné zásilky.

 

Otázka: Jakým způsobem vám mám nahlásit změnu ve jméně/adrese?
Odpověď: Emailem, dopisem či telefonicky nám, prosím, sdělte Vaše dosavadní a nové jméno či adresu. Vyčkejte, prosím, 6 až 8 týdnů, než se změna v našich záznamech aktivuje.

 

Otázka: Nedávno jsem v korespondenci obdržel nálepky, dárkové blahopřání a přívěsky na klíče. Je možné objednat jich více?
Odpověď: Je nám líto, ale tyto předměty objednáváme pouze v počtu odesílaných zásilek. Někdy se však stane, že se nám spolu s korespondencí vrátí dárek zpět do kanceláře. Kontaktujte, prosím, naši kancelář a my Vám případně rádi další dáreček odešleme.

 

 Příležitosti pro dobrovolníky

 

Otázka: Mohu se stát dobrovolníkem ve zdravotnické misi Nadace mezinárodní lékařské pomoci?
Odpověď: Je velice potěšující slyšet o zájmu dobrovolníků, kteří vyhledávají příležitosti jak pomoci potřebným. Nadace mezinárodní lékařské pomoci však v současné době nesponzoruje žádné výjezdy pro jednotlivce. V souladu s našimi principy podpory místních lékařů a zdravotnických zařízení kdekoli je to možné sponzorujeme a zásobujeme zdravotnické programy a kliniky, které již byly zřízeny a pomáhají vytvářet soběstačné prostředí ve třetím světě.