KLÍČOVÉ CÍLE

1. Zdraví
Nadace mezinárodní lékařské pomoci se zaměřuje na hlavní příčiny nemocí a propaguje celkové zdraví. Uvědomujeme si, že pro vyřešení dlouhodobých zdravotních problémů v rozvojových zemích

je podstatná výživa, veřejné zdraví

a hygiena.

 

2. Léčba
Nadace mezinárodní lékařské pomoci se rozhodla podílet

se na záchranných zásazích. Podporujeme vhodnou zdravotnickou péči v případech katastrof a stavů nouze, a to pro jednotlivce i v rámci komunity. Nadace mezinárodní lékařské pomoci podporuje profesionální zdravotnický personál a uvědomuje si důležitou roli klinik, nemocnic

a dalších zařízení.


3. Naděje
Nadace mezinárodní lékařské pomoci se zaměřuje na nejchudší, nejbeznadějnější rozvojové země. Jedinečný přístup Nadace mezinárodní lékařské pomoci spočívá v tom, že kontaktujeme charitativní organizace a slučujeme své zdroje, abychom vyřešili dlouhodobé i krátkodobé zdravotní problémy.

Vaše pomoc

Vy to můžete změnit

 

Aby mohla Nadace mezinárodní lékařské pomoci pomáhat lidem v nouzi, ať už jsou kdekoli, závisí to zcela na dobrovolných příspěvcích přátel, jako jste Vy, kteří mají o problém zájem. Pokud soucítíte se strádajícími lidmi a chcete do světa, kde je mnoho utrpení, přinést zdraví, léčbu a naději, připojte se k nám, prosím, zasláním finančního příspěvku na naši veřejnou sbírku, o které naleznete více informací zde.

 

Účet veřejné sbírky Nadace mezinárodní lékařské pomoci: 117 600 253/0300

 

Nadace mezinárodní lékařské pomoci
Václavské náměstí 802/56
110 00 Praha 1


Kontaktujte nás


Pamatujte ve své závěti na děti v nouzi
Mnozí lidé chtějí ve své závěti pamatovat na děti v nouzi, ale nevědí, jak na to. Zkonzultujte to, prosím, s Vaším právním poradcem a zeptejte se jej, jak učinit Nadaci mezinárodní lékařské pomoci příjemcem Vaší závěti. Právní poradce bude vědět, jakou formou toto provést. Velice Vám jménem nemocných a strádajících dětí děkujeme za Vaši dobrosrdečnost. Takovéto dědictví často znamená pro děti v nouzi rozdíl mezi životem a smrtí.