KLÍČOVÉ CÍLE

1. Zdraví
Nadace mezinárodní lékařské pomoci se zaměřuje na hlavní příčiny nemocí a propaguje celkové zdraví. Uvědomujeme si, že pro vyřešení dlouhodobých zdravotních problémů v rozvojových zemích

je podstatná výživa, veřejné zdraví

a hygiena.

 

2. Léčba
Nadace mezinárodní lékařské pomoci se rozhodla podílet

se na záchranných zásazích. Podporujeme vhodnou zdravotnickou péči v případech katastrof a stavů nouze, a to pro jednotlivce i v rámci komunity. Nadace mezinárodní lékařské pomoci podporuje profesionální zdravotnický personál a uvědomuje si důležitou roli klinik, nemocnic

a dalších zařízení.


3. Naděje
Nadace mezinárodní lékařské pomoci se zaměřuje na nejchudší, nejbeznadějnější rozvojové země. Jedinečný přístup Nadace mezinárodní lékařské pomoci spočívá v tom, že kontaktujeme charitativní organizace a slučujeme své zdroje, abychom vyřešili dlouhodobé i krátkodobé zdravotní problémy.

MMI MedNet

Jak pracujeme

 

MMI MedNet je síť nejrůznějších charitativních organizací, které spolupracují na dobrovolné bázi a prověřují a podporují zdravotnické a humanitární projekty na celém světě. Každá místní organizace v této síti je nezávislá NGO, která je činná v rámci zákonů ve své zemi.

 

Primárním cílem MMI MedNet je zlepšení kvality zdravotní péče a humanitárních projektů a také úspora nákladů. Díky této spolupráci může Nadace mezinárodní lékařské pomoci lépe:

 

  • Prověřovat a vybírat kvalitní programy zdravotní péče, na kterých se podílíme
  • Sdílet a snížit náklady poskytování pomoci lidem v nouzi
  • Kontrolovat a vykazovat služby v rámci projektů
  • Sbírat informace důležité pro naše poslání
  • Urychlit komunikaci klíčovou pro naše poslání
  • Ušetřit náklady projektů sdílením znalostí