KLÍČOVÉ CÍLE

1. Zdraví
Nadace mezinárodní lékařské pomoci se zaměřuje na hlavní příčiny nemocí a propaguje celkové zdraví. Uvědomujeme si, že pro vyřešení dlouhodobých zdravotních problémů v rozvojových zemích

je podstatná výživa, veřejné zdraví

a hygiena.

 

2. Léčba
Nadace mezinárodní lékařské pomoci se rozhodla podílet

se na záchranných zásazích. Podporujeme vhodnou zdravotnickou péči v případech katastrof a stavů nouze, a to pro jednotlivce i v rámci komunity. Nadace mezinárodní lékařské pomoci podporuje profesionální zdravotnický personál a uvědomuje si důležitou roli klinik, nemocnic

a dalších zařízení.


3. Naděje
Nadace mezinárodní lékařské pomoci se zaměřuje na nejchudší, nejbeznadějnější rozvojové země. Jedinečný přístup Nadace mezinárodní lékařské pomoci spočívá v tom, že kontaktujeme charitativní organizace a slučujeme své zdroje, abychom vyřešili dlouhodobé i krátkodobé zdravotní problémy.

Nadace mezinárodní lékařské pomoci zachraňuje postižené, opuštěné děti v Číně

Ve snaze zachránit více opuštěných dětí podporuje Nadace mezinárodní lékařské pomoci čínský projekt v Pekingu, který zachraňuje opuštěné, postižené novorozence a poskytuje operace ve stavu nouze a záchrannou první pomoc.abandoned baby in a cardboard box

Většina těchto opuštěných čínských dětí se rodí pouze s lehkými postiženími. Nejtypičtějšími problémy jsou deformace jako např. koňská noha, obnažené orgány a rozštěpy rtů nebo patra. Tyto děti jsou často již podvyživené nebo předčasně narozené a jejich rodiče nevědí, jak k dětským nemocem nebo postižením přistupovat.
 
V rámci tohoto programu obdrží děti, které jsou nalezeny policií, intenzivní péči. Není neobvyklé, že opuštěné děti také trpí omrzlinami a vyhladověním. Často se podaří zachránit i děti s vážnějšími zdravotními problémy, jakými jsou srdeční problémy a nádory.

Je třeba najít sponzory, kteří pomohou těmto dětem přežít a dají jim naději. Operace rozštěpu a podobné operace stojí v Číně pouhých 240 EUR, a podpora a ochrana jednoho dítěte přijde na 38 EUR měsíčně. Potřebujeme však ještě další prostředky, abychom mohli zabezpečit školené opatrovnice, kterým za jejich péči o děti vyplácíme 70 EUR měsíčně.