KLÍČOVÉ CÍLE

1. Zdraví
Nadace mezinárodní lékařské pomoci se zaměřuje na hlavní příčiny nemocí a propaguje celkové zdraví. Uvědomujeme si, že pro vyřešení dlouhodobých zdravotních problémů v rozvojových zemích

je podstatná výživa, veřejné zdraví

a hygiena.

 

2. Léčba
Nadace mezinárodní lékařské pomoci se rozhodla podílet

se na záchranných zásazích. Podporujeme vhodnou zdravotnickou péči v případech katastrof a stavů nouze, a to pro jednotlivce i v rámci komunity. Nadace mezinárodní lékařské pomoci podporuje profesionální zdravotnický personál a uvědomuje si důležitou roli klinik, nemocnic

a dalších zařízení.


3. Naděje
Nadace mezinárodní lékařské pomoci se zaměřuje na nejchudší, nejbeznadějnější rozvojové země. Jedinečný přístup Nadace mezinárodní lékařské pomoci spočívá v tom, že kontaktujeme charitativní organizace a slučujeme své zdroje, abychom vyřešili dlouhodobé i krátkodobé zdravotní problémy.

Nadace mezinárodní lékařské pomoci a Sestra Joan Clare pomáhají komunitám na Filipínách

Nadace mezinárodní lékařské pomoci získala pomoc místní vlády na distribuci potravin a léků dětem v Pilaru, kam směřuje své úsilí v provincii Sorosogon na Filipínách. Starostka Rosemarie H. Sia, laskavá filantropka a křesťanka, se zavázala spolupracovat s Nadací mezinárodní lékařské pomoci, aby odstranila problém podvýživy v této obci.

 

„Ze zdravých dětí vyrostou chytré děti. Z tohoto důvodu musíme chránit jejich zdraví“, říká starostka. Místní samospráva rozhodně propaguje potravinové projekty Nadace mezinárodní lékařské pomoci a podporuje vládní program Chytré dítě.

 

Sister Joan Clare with children in the PhilippinesStarostka Sia osobně pomohla Nadaci mezinárodní lékařské pomoci spustit potravinový program v centrech denní péče Dao and Banuyo, kde za jedno odpoledne dostane potravu a potravinové doplňky více než 70 podvyživených předškoláků. Protože projekt je kontinuální, dostávají tyto děti pravidelně tolik potřebné zásoby.

 

V současné době sponzoruje Nadace mezinárodní lékařské pomoci 110 denních pečovatelů a učitelů, kteří dětem z Pilaru rozdávají zásoby jako VitaMeal™, Milo, cukr a kondenzované mléko. Jak říká jeden zaměstnanec: „Když dostávají životodárnou potravu od lidí, kteří upřímně pečují o jejich budoucnost, tváře jim září štěstím. Pro některé je to jejich jediné jídlo.“

 

Sestra Joan Clare, zdravotnická poradkyně Nadace mezinárodní lékařské pomoci, také předala potravu, léky a další humanitární zásoby lidem v komunitě. Jak uvádí, organizace Nadace mezinárodní lékařské pomoci přinesla do životů jiných lidí obrovskou změnu a pokročila mílovými kroky, aby tuto oblast zlepšila. Výskyt tuberkulózy prudce poklesl, děti přibírají na váze a školní docházka se radikálně zvýšila.

 

„Tisíceré díky,“ říká Sestra Joan Clare, „zachránili jste mnoho životů – mnoho dětí a dospělých! Modlíme se, abyste vzpomněli na vše dobré, co děláte pro druhé...a vězte, že se modlíme za vás všechny a připojujeme se k vám v boji za spravedlnost, mír a radost na tomto světě. Ať vám všem Bůh žehná. Nikdy se neunavte konáním dobra!“