KLÍČOVÉ CÍLE

1. Zdraví
Nadace mezinárodní lékařské pomoci se zaměřuje na hlavní příčiny nemocí a propaguje celkové zdraví. Uvědomujeme si, že pro vyřešení dlouhodobých zdravotních problémů v rozvojových zemích

je podstatná výživa, veřejné zdraví

a hygiena.

 

2. Léčba
Nadace mezinárodní lékařské pomoci se rozhodla podílet

se na záchranných zásazích. Podporujeme vhodnou zdravotnickou péči v případech katastrof a stavů nouze, a to pro jednotlivce i v rámci komunity. Nadace mezinárodní lékařské pomoci podporuje profesionální zdravotnický personál a uvědomuje si důležitou roli klinik, nemocnic

a dalších zařízení.


3. Naděje
Nadace mezinárodní lékařské pomoci se zaměřuje na nejchudší, nejbeznadějnější rozvojové země. Jedinečný přístup Nadace mezinárodní lékařské pomoci spočívá v tom, že kontaktujeme charitativní organizace a slučujeme své zdroje, abychom vyřešili dlouhodobé i krátkodobé zdravotní problémy.

Sestra Joan Clare

Poradce pro humanitární pomoc v Nadaci mezinárodní lékařské pomoci

 

Sestra JOAN CLARE CHIN LOY, původem z Číny, se narodila 31. května 1931. Absolvovala nástavbové studium v oblasti přírodních věd a pedagogické psychologie, vedení a poradenství, zkoušek a měření. Má diplom z Fordhamské univerzity v New Yorku a zároveň studovala na Howardské univerzitě ve Washingtonu, DC, na univerzitě Notre Dame v Indianě a na Londýnské univerzitě ve Velké Británii.

Sister Joan Clare

 

Působila jako vysoká komisařka OSN ve funkci „přidruženého partnera pro uprchlíky” na Jamajce. Nyní je sestra Joan Clare poradkyní pro zdravotní pomoc v Nadaci mezinárodní lékařské pomoci (Medical Mission International - MMI).

 

Do nadace přinesla mnoho zkušeností z oblasti pomoci uprchlíkům a světového zdravotnictví. Její práce programové poradkyně a mluvčí pro MMI významně zvyšuje kvalitu naší nadace, jejíž užitek proniká do celého světa. Její pozitivní vliv lze pocítit všude tam, kde jsou nemocní, kde lidé strádají a jsou v nouzi.

 

Sestra Joan je důležitým klíčem, který otevírá dveře a umožňuje dostat balíčky záchranné pomoci a obecnou podporu na místa postižená nouzí a krizí. V chudých oblastech, jako jsou chatrče na skládkách v Manile, Bicolu i celé Asii a Africe, bojovala sestra Joan Clare svou prací proti tuberkulóze a řadě dalších smrtelných nemocí.